کادر اجرایی

دکتر سید محمد حسین میرباقری

مؤسس _ متولد : 22 خرداد 1332 _ 35 سال سابقه فعالیت در منطقه یک _ مدیر سابق دبیرستان دوره اول علامه حلی1 _ عضو شورای تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش

آقای محمد مخبریان

مدیریت _ متولد : 1 خرداد 1354 _ کارشناس ارشد مدیریت اجرایی _ 26 سال فعالیت در سمت های معاونت آموزشی و مدیریت در مناطق 1(شمیرانات) منطقه 2 و 3

آقای علی اکبر حکیم

معاونت اجرایی و انضباطی _ متولد : 29 خرداد 1343 _ کارشناس مدیریت فرهنگی _ 35 سال فعالیت اجرایی و فرهنگی

آقای اسماعیل خانی بیگ

معاونت آموزشی _ متولد : 23 آبان 1357 _ کارشناس ارشد مدیریت آموزش _ 20 سال فعالیت آموزشی در مناطق 1 - 2 - 3 و 6

آقای محسن جاوید

مسئول پایه دهم و دوازدهم _ متولد 23 تیر 1368 _ کارشناس ارشد تکنولوژی های نوین آموزشی _ 12 سال سابقه فعالیت آموزشی در مناطق 1(شمیرانات) مناطق 2 و 3 _ مبتکر مشاوره آموزشی و تربیتی به سبک آینه

آقای مهدی یاوری

متولد : 7 تیر 1363 _ مسئول پایه یازدهم _ کارشناس برق قدرت _ 12 سال فعالیت در مناطق 1 و 2

آقای امیر احمدی آرا

مسئول واحد رسانه و انفورماتیک _ متولد 22 دی 1366 _ کارشناس فناوری اطاعات و هنرهای تجسمی _ 14 سال فعالیت در حوزه انفورماتیک - گرافیک و عکاسی

آقای محمد مهدی موقر

مسئول واحد فرهنگی _ متولد 10 دی 1383_ دانشجوی کارشناسی رشته حقوق