چهره های ماندگار

 

تندیس چهره ماندگار دبیرستان باقرالعلوم(ع)

تندیس چهره ماندگار ، بالاترین نشان مدرسه باقرالعلوم (ع) است ، 
این تندیس به اساتید و دانش آموزانی اهداء می گردد که توانسته اند در ابعاد
شخصیتی و مهارتی خود ظهور و بروز زیادی در مدرسه داشته باشند و از جنبه های
مختلف شخصیتی ، اخلاقی ، ورزشی ، هنری و سایر ابعاد انسانی به عنوان 
شاخص رشد و پیشرفت برای سایر اساتید و دانش آموزان قرار بگیرند.
 
 

جناب آقای علی اکبر حکیم

(معاون اجرایی) - چهره ماندگار سال 1400

جناب آقای محمد مهدی موقر

(دانش آموز نمونه) - چهره ماندگار سال 1400

جناب آقای اسماعیل خانی بیگ

( معاون آموزشی) - چهره ماندگار سال 1397

جنای آقای علی مسرتی

(دانش آموز نمونه) - چهره ماندگار سال 1397

جناب آقای علی صفار هرندی

(دانش آموز نمونه) - چهره ماندگار سال 1397

جناب آقای مهدی دباغ

(دانش آموز نمونه) - چهره ماندگار سال 1397​

جناب آقای کوروش کشمیری

(دانش آموز نمونه) - چهره ماندگار سال 1397​​